Hoofdinhoud

Privacybeleid

L'ORÉAL BELGILUX N.V.


POLITIQUEPRIVACYVERKLARING
Van kracht vanaf 25 mei 2018

L’Oréal streeft ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en op die manier bij te dragen aan een betere wereld. We hechten veel waarde aan eerlijkheid en transparantie en doen ons best om een sterke en blijvende band met onze consumenten op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds profijt. Dit betekent onder meer dat wij je privacy en je keuzes respecteren en beschermen. Het respecteren van je privacy is voor ons van essentieel belang. We hebben daarom “Onze privacybelofte” en onze volledige Privacyverklaring hieronder weergegeven.ONZE PRIVACYBELOFTE


 • 1. We respecteren je privacy en je keuzes.
 • 2. We zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgen bij alles wat we doen.
 • 3. We sturen je geen marketingberichten, behalve wanneer je ons hierom gevraagd hebt. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen.
 • 4. We bieden jouw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.
 • 5. We streven ernaar om jouw gegevens veilig en beveiligd te houden. Dit betekent onder meer dat we uitsluitend samenwerken met betrouwbare partners.
 • 6. We streven ernaar om open en transparant te zijn over de manier waarop we jouw gegevens gebruiken.
 • 7. We gebruiken jouw gegevens niet op een manier waarvan wij je niet op de hoogte hebben gesteld.
 • 8. We respecteren jouw rechten en proberen altijd zoveel mogelijk aan je verzoeken tegemoet te komen, in lijn met onze eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Om een beter beeld te schetsen van hoe we met privacy omgaan, geven we hieronder aan welke soorten persoonsgegevens we van je kunnen ontvangen, hetzij direct, hetzij via jouw interactie met ons, hoe we die gegevens kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en beveiligen, en wat je rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Uiteraard hoeven niet alle situaties op jou van toepassing te zijn. Deze Privacyverklaring biedt een overzicht van alle mogelijke situaties waarin interactie tussen ons kan plaatsvinden.

Hoe meer je met ons interageert, hoe beter we je leren kennen en hoe beter we in staat zijn jou diensten op maat aan te bieden.

Wanneer je jouw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer we persoonsgegevens over je verzamelen, gebruiken we deze in overeenstemming met deze Verklaring. Het is belangrijk dat je deze informatie en onze Q&A-pagina (voor zover die er is) zorgvuldig doorleest. Mocht je vragen hebben of zich zorgen maken over jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected]WELKE INFORMATIE VIND JE TERUG IN DEZE PRIVACYVERKLARING ?
WIE ZIJN WIJ?


L’Oréal Belgilux N.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt. Wanneer we het hebben over “L’Oréal”, “ons”, “onze” of “we”, dan bedoelen we deze entiteit. L’Oréal is de “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • L’Oréal Belgilux N.V.
 • Keizer Karellaan 584
 • 1082 Brussel
 • België

Vertegenwoordiger: Jean-Marc AUVERLAU, Gedelegeerd bestuurderWAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?


“Persoonsgegevens” omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is je te identificeren, hetzij direct (bijv. je naam), hetzij indirect (bijv. via gepseudonimiseerde gegevens zoals een uniek ID-nummer). Dit betekent dat persoonsgegevens zaken omvatten zoals e-mail/woonadres/mobiele telefoon, gebruikersnamen, profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag, door gebruikers gegenereerde content, financiële gegevens en gegevens over welzijn. Persoonsgegevens kunnen ook unieke numerieke identificatoren omvatten zoals het IP-adres van jouw computer of het MAC-adres van jouw mobiele apparaat, evenals cookies.WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?


L'Oréal stelt de consument altijd centraal. We vinden het fijn om met jou in contact te komen, je te leren kennen en producten te ontwikkelen en te leveren waar jij van geniet. Veel consumenten vinden het ook prettig om met ons te praten. Er zijn dus veel manieren waarop je jouw persoonsgegevens met ons kunt delen en waarop we deze gegevens kunnen verzamelen.

Hoe verzamelen of ontvangen we jouw gegevens?

We kunnen gegevens van je verzamelen of ontvangen via onze websites, formulieren, apps, apparaten, producten- of merkenpagina’s van L’Oréal op social media of anderszins. Soms verstrek je deze gegevens rechtstreeks aan ons (bijv. wanneer je een account aanmaakt, contact met ons opneemt of aankopen doet via onze websites/apps of in onze winkels/schoonheidssalons); soms worden deze gegevens door ons verzameld (bijv. doordat we cookies gebruiken om inzicht te krijgen in hoe je onze websites/apps gebruikt) en soms ontvangen we jouw gegevens van andere derden, bijvoorbeeld van andere entiteiten binnen L’Oréal Group.

Wanneer we gegevens verzamelen, markeren we verplichte velden met een asterisk als we deze gegevens nodig hebben om:

 • Onze overeenkomst met jou uit te voeren (bijv. om de producten te leveren die je gekocht hebt via onze websites/apps);
 • Jou de service te bieden waar je om gevraagd hebt (bijv. om je een nieuwsbrief te sturen); of om
 • Aan de wettelijke eisen te voldoen (e.g. facturering).

Indien je de gegevens die met een asterisk zijn aangegeven niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor onze capaciteit om de producten en diensten te leveren.

In de tabel hieronder geven we antwoord op de volgende vragen:

 • 1. Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens worden verstrekt of verzameld?In deze kolom leggen we uit bij welke activiteit of situatie je betrokken wanneer wij jouw gegevens gebruiken of verzamelen. Bijvoorbeeld of je een aankoop doet, je inschrijft voor een nieuwsbrief of door een website/app browset..
 • 2. Welke persoonsgegevens kunnen we van jou ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?In deze kolom leggen we uit welke soorten gegevens we over je kunnen verzamelen al naar gelang de situatie.
 • 3. Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?In deze kolom leggen we uit wat we met jouw gegevens kunnen doen en voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen.
 • 4. Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?In deze kolom geven we aan om welke reden we gebruik kunnen maken van jouw gegevens.

De wettelijke basis voor het verwerken van jouw gegevens kan (afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt) zijn:

 • Je toestemming;
 • Ons legitieme belang,bijvoorbeeld:
  • Verbetering van onze producten en diensten: meer specifiek ons zakelijke belang om meer inzicht te krijgen in jouw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, websites / apps / apparaten, producten en merken te verbeteren ten behoeve van onze consumenten.
  • Fraudepreventie: om ervoor te zorgen dat betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude en verduistering.
  • Beveiliging van onze tools: om de tools die jij gebruikt (onze websites/apps/apparaten) veilig en beveiligd te houden en ervoor te zorgen dat ze goed werken en steeds beter worden.
 • De uitvoering van een overeenkomst: meer specifiek om de diensten te leveren waar je ons om verzoekt;
 • De wettelijke grondslag indien verwerking wettelijk vereist is.

Overzicht van je interacties met ons en de gevolgen daarvan voor je gegevens

Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld? Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons? Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken? Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Account aanmaken en beheren

Informatie verzameld tijdens het aanmaken van een account op websites/apps van L’Oréal, via een social media login, of in de winkel.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • Foto;
 • Geboortedatum of leeftijdscategorie;
 • ID, gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Gegevens van jouw bestelling;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).

Om:

 • Je bestellingen te beheren;
 • Wedstrijden, acties, enquêtes of prijsvragen te beheren waar je aan deelneemt;
 • Antwoord te geven op jouw vragen en anderszins met je te interageren;
 • Je een loyaliteitsprogramma aan te bieden;
 • Je de mogelijkheid te geven jouw voorkeuren te beheren;

 • Je marketingberichten te sturen (indien je ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op jouw “profiel” (d.w.z. gebaseerd op de persoonsgegevens die we van je hebben en op je voorkeuren);


 • Gepersonaliseerde diensten aan te bieden op basis van jouw schoonheidskenmerken;
 • Onze websites/apps te monitoren en te verbeteren;
 • Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen
 • Onze websites/apps te beveiligen en zowel jou als onszelf te beschermen tegen fraude.
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (bijv. een account aanmaken, meedoen met een enquête of een product aanschaffen).


 • Consentement

Vous adresser des messages de prospection commerciale.


 • Toestemming

Om je directmarketingberichten te sturen.

Aanmelden voor nieuwsbrieven en commerciële berichten

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).

Om :

 • Jou marketingberichten te sturen (indien je ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op jouw “profiel” op basis van de persoonsgegevens die we van je hebben en op jouw voorkeuren (waaronder de locatie van je favoriete winkel);


 • Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen.


 • Een up-to-date suppressielijst bij te houden als je hebt gevraagd om geen contact met je op te nemen.

 • Toestemming

Om je directmarketingberichten te sturen.


 • Legitiem belang

Om onze marketingberichten op jou af te stemmen, de effectiviteit ervan te achterhalen en je de ervaring te bieden die het beste bij je past; om meer inzicht te krijgen in jouw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.


 • Wettelijke grondslag

Om je gegevens in een suppressielijst te zetten als je ons hebt verzocht je geen directmarketingberichten meer te sturen.


Beheer van aankopen en bestellingen

Informatie verzameld tijdens het aankoopproces op website/apps/socialmedia-pagina’s van L’Oréal of in de winkel.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • (Bezorg- en factuur) adres;
 • Telefoonnummer;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Gegevens van de transactie, waaronder gekochte producten en winkellocatie;
 • Betaalgegevens; of
 • Aankoopgeschiedenis.

Om:

 • Contact met je op te nemen om jouw bestelling af te ronden indien je jouw winkelmandje hebt opgeslagen of producten aan je winkelmandje hebt toegevoegd zonder het afrekenproces af te ronden;
 • Je te laten weten wanneer een product dat je wilde aanschaffen beschikbaar is;
 • Jouw bestelling te verwerken en te volgen, waaronder om het product af te leveren op het door jou aangewezen adres;
 • De betaling van je bestelling te beheren. Let wel, betaalgegevens (creditcardnummer / Paypal-gegevens / bankrekeninggegevens) worden niet door ons verzameld maar rechtstreeks door aanbieders van betaaldiensten;
 • Het contact dat je met ons hebt aangaande je bestelling te beheren;

 • De transacties te beveiligen tegen fraude. Let wel, we gebruiken een oplossing van een externe leverancier om fraude te detecteren en te garanderen dat de betaling volledig plaatsvindt en dat deze door jou wordt verricht of door een door jou geautoriseerde persoon;
 • Je profiel aan te vullen als je bij het doen van een aankoop gebruikmaakt van jouw accountgegevens;
 • Tevredenheid te meten;
 • Eventuele geschillen met betrekking tot een aankoop af te handelen;
 • Voor de statistieken.
 • Uitvoering van een overeenkomst:

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (aankoop).


 • Legitiem belang

Om jou en onszelf te beschermen tegen frauduleuze transacties en ervoor te zorgen dat de betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude of verduistering.


Online browsen

Informatie verzameld door cookies of vergelijkbare technologieën (“cookies”*) terwijl jij door websites/apps van L’Oréal en/of door website/apps van derden browset.

Voor informatie over specifieke cookies die via een bepaalde website/app worden geplaatst, verwijzen we je naar de betreffende cookietabel.

*Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen wanneer je online bent, bijvoorbeeld wanneer je websites van L’Oréal Group bezoekt.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Gegevens m.b.t. jouw gebruik van onze websites/apps:
 • Waar je vandaan komt;
 • Inloggegevens;
 • Pagina’s die je hebt bekeken;
 • Video’s die je hebt bekeken;
 • Advertenties waar je op klikt of die je aantikt;
 • Producten waar je naar zoekt;
 • Jouw locatie;
 • Duur van je bezoek;
 • Producten die je in je winkelmandje hebt geplaatst.

Technische gegevens:

 • IP-adres;
 • browsergegevens;
 • apparaatgegevens.

Een unieke identificator die aan elke bezoeker wordt toegewezen en de vervaldatum van deze identificator.

Waar nodig gebruiken we cookies in combinatie met andere persoonsgegevens die je eerder met ons hebt gedeeld (zoals eerdere aankopen, en of je bent aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief) voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat onze website/apps goed kunnen functioneren:
  • juiste weergave van de content;
  • aanmaken en onthouden van een winkelmandje;
  • aanmaken en onthouden van jouw inloggegevens;
  • interfacepersonalisatie zoals taal;
  • parameters die gekoppeld zijn aan je apparaat, waaronder de resolutie van je beeldscherm, enz.;
  • verbeteren van onze websites/apps, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën uit te proberen.
 • Om ervoor te zorgen dat de website/app veilig en beveiligd is en je tegen fraude of misbruik van onze websites of diensten te beschermen, bijvoorbeeld door probleemoplossing toe te passen.

 • Om statistieken bij te houden:
  • Om te voorkomen dat bezoekers tweemaal worden geregistreerd;
  • Om te weten hoe gebruikers op onze reclamecampagnes reageren;
  • Om onze acties te verbeteren;
  • Om te weten hoe je onze websites / apps hebt ontdekt.
 • Om online behavioural advertising (reclame op basis van het surfgedrag) te leveren:
  • om onlineadvertenties aan je te tonen van producten die voor jou interessant kunnen zijn, op basis van jouw eerdere gedrag;
  • om advertenties en content aan jou te tonen op social media platforms.
 • Om onze diensten op jou af te stemmen:
  • om je aanbevelingen, reclame of content te sturen op basis van jouw profiel en interesses;
  • om de weergave van onze websites/apps op je af te stemmen, bijvoorbeeld door het onthouden van je winkelmandje of inloggegevens, je taal, de cookies voor het aanpassen van jouw gebruikersinterface (d.w.z. de parameters die gekoppeld zijn aan je apparaat, waaronder de resolutie van je beeldscherm, het gewenste lettertype, enz.).
 • Om ervoor te zorgen dat onze content gedeeld kan worden op social media (deelknoppen die bedoeld zijn om de website weer te geven).

 • Legitiem belang

Om ervoor te zorgen dat de websites/apps, advertenties en berichten die wij aan je leveren goed werken en steeds beter worden dankzij cookies die (i) essentieel zijn voor het functioneren van onze websites/apps, en (ii) gebruikt worden om onze websites/apps veilig en beveiligd te houden.

 • Toestemming

Voor alle overige cookies.

Promotieacties

Informatie verzameld tijdens een spel, prijsvraag, kortingsactie, sample-aanvraag of enquête.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Overige informatie over jezelf die jij met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door jouw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, door een vraag te stellen via de chatfunctie die op bepaalde websites/apps beschikbaar is, of door deel te nemen aan een prijsvraag, een spel of een enquête).
 • Om taken uit te voeren waar je ons om hebt verzocht, bijvoorbeeld om je deelname aan prijsvragen, spellen en enquêtes te beheren, waaronder om rekening te houden met jouw feedback en suggesties;
 • Voor de statistieken.

 • Om je marketingberichten te sturen (indien je ons hierom hebt verzocht).
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd.


 • Legitiem belang

Om meer inzicht te krijgen in je behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.


 • Toestemming

Om je directmarketingberichten te sturen.


Door gebruikers gegenereerde content

Informatie verzameld toen jij bepaalde content plaatste op een van onze sociale platforms of ermee akkoord ging dat we content die door jou op social media platforms is geplaatst, kunnen hergebruiken.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Overige informatie over jezelf die je met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door jouw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, of door een vraag te stellen via de chatfunctie die op sommige websites/apps beschikbaar is).
 • In overeenstemming met de door jou geaccepteerde specifieke voorwaarden:
  • Om jouw review of content te plaatsen;
  • Om onze producten te promoten.
 • Voor de statistieken.

 • Toestemming

Om content die door jou online is geplaatst opnieuw te gebruiken.


 • Legitiem belang

Om meer inzicht te krijgen in jouw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren en te promoten.

Gebruik van apps en apparaten

Informatie verzameld terwijl je gebruikmaakt van onze apps en/of apparaten.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Locatie;
 • Geboortedatum;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Foto;
 • Gegevens over welzijn waaronder huidskleur en type huid/haar;
 • Geolocatie.
 • Om:
  • Je de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (bijvoorbeeld onze producten virtueel testen, onze producten aanschaffen via de app of via verwante e-commercewebsites; adviezen en meldingen over je blootstelling aan de zon en jouw haarverzorging);
  • Jouw welzijnskenmerken analyseren en de juiste producten (waaronder maatwerkproducten) en verzorging aanbevelen;
  • Jou aanbevelingen te doen over producten & verzorging;

 • Voor onderzoek en innovatie door wetenschappers binnen L’Oréal Group;
 • Voor het monitoren en verbeteren van onze apps en apparaten;
 • Voor de statistieken.
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (waaronder, indien nodig, analyse van het algoritme dat nodig is om de dienst te leveren door het onderzoeks- en innovatieteam).


 • Legitiem belang

Om onze producten en diensten continu te verbeteren, zodat ze aan jouw behoeften en verwachtingen voldoen en met het oog op onderzoek en innovatie.


Vragen

Informatie verzameld wanneer je vragen stelt (bijv. via onze klantenservice) over onze merken of onze producten en het gebruik daarvan.

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige informatie over jezelf die je met ons hebt gedeeld in verband met jouw vraag (waaronder bijvoorbeeld gegevens over welzijn en gezondheid).
 • Om je vragen te beantwoorden; Om je, indien nodig, in contact te brengen met de juiste diensten

 • Voor de statistieken.

 • Voor cosmeticabewaking:
  • Om ongewenste effecten die aan het gebruik van onze producten verbonden zijn, te monitoren en te voorkomen;
  • Om onderzoek te doen naar een veilig gebruik van onze producten;
  • Om indien nodig corrigerende maatregelen te nemen en de follow-up ervan te verzorgen.
 • Toestemming

Om je vraag te verwerken.


 • Legitiem belang

Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van onze klanten en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.


 • Wettelijke grondslag

Om te voldoen aan de wettelijke plicht om ongewenste effecten van zijn producten te monitoren.

Sponsoring

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • AE-mailadres.
 • Om op verzoek van een ander informatie over onze producten en/of informatie die op een wensenlijstje staat aangevinkt naar iemand te sturen.
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om het verzoek te verwerken.


En


 • Legitiem belang

Om met die persoon contact op te nemen op verzoek van een ander.


Account aanmaken en beheren
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld tijdens het aanmaken van een account op websites/apps van L’Oréal, via een social media login, of in de winkel.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • Foto;
 • Geboortedatum of leeftijdscategorie;
 • ID, gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Gegevens van jouw bestelling;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?

Om:

 • Je bestellingen te beheren;
 • Wedstrijden, acties, enquêtes of prijsvragen te beheren waar je aan deelneemt;
 • Antwoord te geven op jouw vragen en anderszins met je te interageren;
 • Je een loyaliteitsprogramma aan te bieden;
 • Je de mogelijkheid te geven jouw voorkeuren te beheren;
 • Je marketingberichten te sturen (indien je ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op jouw “profiel” (d.w.z. gebaseerd op de persoonsgegevens die we van je hebben en op je voorkeuren);

 • Gepersonaliseerde diensten aan te bieden op basis van jouw schoonheidskenmerken;
 • Onze websites/apps te monitoren en te verbeteren;
 • Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen
 • Onze websites/apps te beveiligen en zowel jou als onszelf te beschermen tegen fraude.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (bijv. een account aanmaken, meedoen met een enquête of een product aanschaffen).

 • Consentement

Vous adresser des messages de prospection commerciale.

 • Toestemming

Om je directmarketingberichten te sturen.

Aanmelden voor nieuwsbrieven en commerciële berichten
Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?

Om :

 • Jou marketingberichten te sturen (indien je ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op jouw “profiel” op basis van de persoonsgegevens die we van je hebben en op jouw voorkeuren (waaronder de locatie van je favoriete winkel);
 • Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen.
 • Een up-to-date suppressielijst bij te houden als je hebt gevraagd om geen contact met je op te nemen.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Toestemming

Om je directmarketingberichten te sturen.

 • Legitiem belang

Om onze marketingberichten op jou af te stemmen, de effectiviteit ervan te achterhalen en je de ervaring te bieden die het beste bij je past; om meer inzicht te krijgen in jouw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

 • Wettelijke grondslag

Om je gegevens in een suppressielijst te zetten als je ons hebt verzocht je geen directmarketingberichten meer te sturen.

Beheer van aankopen en bestellingen
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld tijdens het aankoopproces op website/apps/socialmedia-pagina’s van L’Oréal of in de winkel.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • (Bezorg- en factuur) adres;
 • Telefoonnummer;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Gegevens van de transactie, waaronder gekochte producten en winkellocatie;
 • Betaalgegevens; of
 • Aankoopgeschiedenis.
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?

Om:

 • Contact met je op te nemen om jouw bestelling af te ronden indien je jouw winkelmandje hebt opgeslagen of producten aan je winkelmandje hebt toegevoegd zonder het afrekenproces af te ronden;
 • Je te laten weten wanneer een product dat je wilde aanschaffen beschikbaar is;
 • Jouw bestelling te verwerken en te volgen, waaronder om het product af te leveren op het door jou aangewezen adres;
 • De betaling van je bestelling te beheren. Let wel, betaalgegevens (creditcardnummer / Paypal-gegevens / bankrekeninggegevens) worden niet door ons verzameld maar rechtstreeks door aanbieders van betaaldiensten;
 • Het contact dat je met ons hebt aangaande je bestelling te beheren;

 • De transacties te beveiligen tegen fraude. Let wel, we gebruiken een oplossing van een externe leverancier om fraude te detecteren en te garanderen dat de betaling volledig plaatsvindt en dat deze door jou wordt verricht of door een door jou geautoriseerde persoon;
 • Je profiel aan te vullen als je bij het doen van een aankoop gebruikmaakt van jouw accountgegevens;
 • Tevredenheid te meten;
 • Eventuele geschillen met betrekking tot een aankoop af te handelen;
 • Voor de statistieken.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Uitvoering van een overeenkomst:

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (aankoop).


 • Legitiem belang

Om jou en onszelf te beschermen tegen frauduleuze transacties en ervoor te zorgen dat de betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude of verduistering.

Online browsen
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld door cookies of vergelijkbare technologieën (“cookies”*) terwijl jij door websites/apps van L’Oréal en/of door website/apps van derden browset.

Voor informatie over specifieke cookies die via een bepaalde website/app worden geplaatst, verwijzen we je naar de betreffende cookietabel.

*Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen wanneer je online bent, bijvoorbeeld wanneer je websites van L’Oréal Group bezoekt.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Gegevens m.b.t. jouw gebruik van onze websites/apps:
 • Waar je vandaan komt;
 • Inloggegevens;
 • Pagina’s die je hebt bekeken;
 • Video’s die je hebt bekeken;
 • Advertenties waar je op klikt of die je aantikt;
 • Producten waar je naar zoekt;
 • Jouw locatie;
 • Duur van je bezoek;
 • Producten die je in je winkelmandje hebt geplaatst.

Technische gegevens:

 • IP-adres;
 • browsergegevens;
 • apparaatgegevens.

Een unieke identificator die aan elke bezoeker wordt toegewezen en de vervaldatum van deze identificator.

Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?

Waar nodig gebruiken we cookies in combinatie met andere persoonsgegevens die je eerder met ons hebt gedeeld (zoals eerdere aankopen, en of je bent aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief) voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat onze website/apps goed kunnen functioneren:
  • juiste weergave van de content;
  • aanmaken en onthouden van een winkelmandje;
  • aanmaken en onthouden van jouw inloggegevens;
  • interfacepersonalisatie zoals taal;
  • parameters die gekoppeld zijn aan je apparaat, waaronder de resolutie van je beeldscherm, enz.;
  • verbeteren van onze websites/apps, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën uit te proberen.
 • Om ervoor te zorgen dat de website/app veilig en beveiligd is en je tegen fraude of misbruik van onze websites of diensten te beschermen, bijvoorbeeld door probleemoplossing toe te passen.

 • Om statistieken bij te houden:
  • Om te voorkomen dat bezoekers tweemaal worden geregistreerd;
  • Om te weten hoe gebruikers op onze reclamecampagnes reageren;
  • Om onze acties te verbeteren;
  • Om te weten hoe je onze websites / apps hebt ontdekt.
 • Om online behavioural advertising (reclame op basis van het surfgedrag) te leveren:
  • om onlineadvertenties aan je te tonen van producten die voor jou interessant kunnen zijn, op basis van jouw eerdere gedrag;
  • om advertenties en content aan jou te tonen op social media platforms.
 • Om onze diensten op jou af te stemmen:
  • om je aanbevelingen, reclame of content te sturen op basis van jouw profiel en interesses;
  • om de weergave van onze websites/apps op je af te stemmen, bijvoorbeeld door het onthouden van je winkelmandje of inloggegevens, je taal, de cookies voor het aanpassen van jouw gebruikersinterface (d.w.z. de parameters die gekoppeld zijn aan je apparaat, waaronder de resolutie van je beeldscherm, het gewenste lettertype, enz.).
 • Om ervoor te zorgen dat onze content gedeeld kan worden op social media (deelknoppen die bedoeld zijn om de website weer te geven).

Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Legitiem belang

Om ervoor te zorgen dat de websites/apps, advertenties en berichten die wij aan je leveren goed werken en steeds beter worden dankzij cookies die (i) essentieel zijn voor het functioneren van onze websites/apps, en (ii) gebruikt worden om onze websites/apps veilig en beveiligd te houden.

 • Toestemming

Voor alle overige cookies.

Promotieacties
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld tijdens een spel, prijsvraag, kortingsactie, sample-aanvraag of enquête.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Overige informatie over jezelf die jij met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door jouw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, door een vraag te stellen via de chatfunctie die op bepaalde websites/apps beschikbaar is, of door deel te nemen aan een prijsvraag, een spel of een enquête).
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?
 • Om taken uit te voeren waar je ons om hebt verzocht, bijvoorbeeld om je deelname aan prijsvragen, spellen en enquêtes te beheren, waaronder om rekening te houden met jouw feedback en suggesties;
 • Voor de statistieken.

 • Om je marketingberichten te sturen (indien je ons hierom hebt verzocht).
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd.

 • Legitiem belang

Om meer inzicht te krijgen in je behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

 • Toestemming

Om je directmarketingberichten te sturen.

Door gebruikers gegenereerde content
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld toen jij bepaalde content plaatste op een van onze sociale platforms of ermee akkoord ging dat we content die door jou op social media platforms is geplaatst, kunnen hergebruiken.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien je gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Overige informatie over jezelf die je met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door jouw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, of door een vraag te stellen via de chatfunctie die op sommige websites/apps beschikbaar is).
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?
 • In overeenstemming met de door jou geaccepteerde specifieke voorwaarden:
  • Om jouw review of content te plaatsen;
  • Om onze producten te promoten.
 • Voor de statistieken.

Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Toestemming

Om content die door jou online is geplaatst opnieuw te gebruiken.


 • Legitiem belang

Om meer inzicht te krijgen in jouw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren en te promoten.

Gebruik van apps en apparaten
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld terwijl je gebruikmaakt van onze apps en/of apparaten.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Locatie;
 • Geboortedatum;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Foto;
 • Gegevens over welzijn waaronder huidskleur en type huid/haar;
 • Geolocatie.
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?
 • Om:
  • Je de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (bijvoorbeeld onze producten virtueel testen, onze producten aanschaffen via de app of via verwante e-commercewebsites; adviezen en meldingen over je blootstelling aan de zon en jouw haarverzorging);
  • Jouw welzijnskenmerken analyseren en de juiste producten (waaronder maatwerkproducten) en verzorging aanbevelen;
  • Jou aanbevelingen te doen over producten & verzorging;
 • Voor onderzoek en innovatie door wetenschappers binnen L’Oréal Group;
 • Voor het monitoren en verbeteren van onze apps en apparaten;
 • Voor de statistieken.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om aan jou de dienst te leveren die je hebt aangevraagd (waaronder, indien nodig, analyse van het algoritme dat nodig is om de dienst te leveren door het onderzoeks- en innovatieteam).


 • Legitiem belang

Om onze producten en diensten continu te verbeteren, zodat ze aan jouw behoeften en verwachtingen voldoen en met het oog op onderzoek en innovatie.

Vragen
Tijdens welke interacties kunnen jouw gegevens door jou worden verstrekt en door ons worden verzameld?

Informatie verzameld wanneer je vragen stelt (bijv. via onze klantenservice) over onze merken of onze producten en het gebruik daarvan.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige informatie over jezelf die je met ons hebt gedeeld in verband met jouw vraag (waaronder bijvoorbeeld gegevens over welzijn en gezondheid).
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?
 • Om je vragen te beantwoorden;
  Om jou, indien nodig, in contact te brengen met de juiste diensten
 • Voor de statistieken.
 • Voor cosmeticabewaking:
  • Om ongewenste effecten die aan het gebruik van onze producten verbonden zijn, te monitoren en te voorkomen;
  • Om onderzoek te doen naar een veilig gebruik van onze producten;
  • Om indien nodig corrigerende maatregelen te nemen en de follow-up ervan te verzorgen.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Toestemming

Om je vraag te verwerken.

 • Legitiem belang

Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van onze klanten en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

 • Wettelijke grondslag

Om te voldoen aan de wettelijke plicht om ongewenste effecten van zijn producten te monitoren.

Sponsoring
Welke persoonsgegevens kunnen we van je ontvangen, rechtstreeks of door jouw interactie met ons?

Afhankelijk van hoeveel jij met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • AE-mailadres.
Hoe en waarom kunnen we jouw gegevens gebruiken?
 • Om op verzoek van een ander informatie over onze producten en/of informatie die op een wensenlijstje staat aangevinkt naar iemand te sturen.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om het verzoek te verwerken.

En

 • Legitiem belang

Om met die persoon contact op te nemen op verzoek van een ander.

Geautomatiseerde besluitvorming

Om transacties die via onze websites/apps/apparaten verlopen te beveiligen tegen fraude en verduistering, maken we gebruik van een of meer oplossingen van externe leveranciers. De methode voor fraudedetectie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op eenvoudige vergelijkingen, associatie, clustering, vermoedens en opsporing van uitschieters door gebruik te maken van intelligent agents, datafusietechnieken en diverse dataminingtechnieken.

Dit fraudedetectieproces kan volledig geautomatiseerd zijn of er kan sprake zijn van menselijk ingrijpen als de uiteindelijke beslissing door een mens wordt genomen. Hoe het ook zij, we nemen alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om de toegang tot jouw gegevens te beperken.

Automatische fraudedetectie kan tot gevolg hebben dat jij (i) te maken krijgt met vertraging bij het verwerken van je bestelling / verzoek terwijl wij bezig zijn met het beoordelen van jouw transactie; en (ii) geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van een dienst wanneer een risico op fraude wordt vastgesteld. Je hebt recht op inzage in de informatie waarop onze beslissing gebaseerd is. Zie hiervoor de paragraaf “Jouw rechten en keuzes” hieronder.

Profilering

Wanneer we gepersonaliseerde berichten of content versturen of weergeven, kunnen we gebruikmaken van bepaalde technieken die aangeduid worden als “profilering” (d.w.z. vormen van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke kenmerken van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om kenmerken te analyseren of te voorspellen die te maken hebben met persoonlijke voorkeuren, interesses, economische situatie, gedrag, locatie, gezondheid, betrouwbaarheid of bewegingen van die natuurlijke persoon). Dit betekent dat we in de verschillende scenario’s die in de tabel hierboven staan vermeld, persoonsgegevens over jou kunnen verzamelen. We centraliseren deze gegevens en analyseren ze om jouw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te evalueren en te voorspellen.

Op basis van onze analyses sturen of tonen we berichten en/of content die afgestemd is op jouw interesses/behoeften.

In bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw gegevens voor “profilering”. Zie hiervoor de paragraaf “Jouw rechten en keuzes” hieronder.

Wie mag jouw persoonsgegevens inzien?

We kunnen jouw persoonsgegevens binnen L’Oréal Group delen om aan onze wettelijke plichten te voldoen, om fraude te voorkomen en/of om onze tools te beveiligen, om onze producten en diensten te verbeteren, of nadat je ons toestemming hebt verleend om dit te doen.

Afhankelijk van het doel waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verzameld, en uitsluitend op need-to-know-basis, kunnen entiteiten van L’Oréal Group wereldwijd een aantal van jouw persoonsgegevens inzien, waar mogelijk gepseudonimiseerd (d.w.z. dat directe identificatie niet is toegestaan), en voor zover dit nodig is om aangevraagde diensten aan jou te leveren.

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens gepseudonimiseerd (d.w.z. zonder dat directe identificatie is toegestaan) delen met wetenschappers van L’Oréal Research & Innovation, waaronder met degenen die buiten je land zijn gevestigd, met het oog op onderzoek en innovatie.

Indien toegestaan kunnen we ook een aantal van jouw persoonsgegevens, waaronder de gegevens die via cookies zijn verzameld, uitwisselen tussen onze merken onderling om de informatie die je met ons deelt te harmoniseren en te actualiseren, om statistieken bij te houden op basis van jouw kenmerken en om onze berichten op jou af te stemmen.

Ga naar de website van L’Oréal group voor meer informatie over L’Oréal Group, zijn merken en locaties.

We kunnen jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een derde of met bedrijven van L’Oréal Group.

We delen jouw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden uitsluitend met derden als je hiervoor toestemming geeft. In dat geval worden jouw gegevens verwerkt door deze derde, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, en zijn diens voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Lees hun documentatie zorgvuldig door voordat je toestemming geeft om jouw gegevens bekend te maken aan deze derde.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze betrouwbare externe leveranciers.

We doen een beroep op betrouwbare derden die namens ons een reeks bedrijfsactiviteiten uitvoeren. We verstrekken aan hen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om de dienst uit te voeren, en we eisen dat zij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We doen er alles aan om te garanderen dat alle derden waarmee we samenwerken jouw persoonsgegevens beveiligd houden. We kunnen diensten waarbij verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is, bijvoorbeeld toevertrouwen aan:

 • Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van digitale en e-commercediensten zoals social listening, store locator, loyaliteitsprogramma’s, identity management, ratings en reviews, CRM, web analytics en zoekmachines, en curation tools voor door gebruikers gegenereerde content;
 • Bureaus voor reclame, marketing, digitale en sociale media die ons helpen bij het opzetten van reclame, marketing en campagnes, bij het analyseren van de effectiviteit ervan en bij het beheren van jouw contactgegevens en vragen;
 • Derden die een product bij jou moeten afleveren zoals post- en bezorgdiensten;
 • Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van IT-diensten zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en ondersteuning van onze databases, evenals van onze software en applicaties die gegevens over jou kunnen bevatten (bij dit soort diensten kan inzage in jouw gegevens soms nodig zijn om de vereiste taken uit te voeren);
 • Aanbieders van betaaldiensten en kredietinformatiebureaus, om je kredietscore te beoordelen en jouw gegevens te controleren als dit een voorwaarde is om met jou een overeenkomst aan te gaan;
 • Derden die ons ondersteunen bij de klantenservice en cosmeticabewaking.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

 • Indien we een onderneming of activa verkopen; we kunnen jouw persoonsgegevens in dat geval bekendmaken aan de potentiële koper van deze onderneming of activa. Als L’Oréal of een deel van zijn activa wordt overgenomen door een derde, dan zullen de persoonsgegevens die L’Oréal over zijn klanten bezit met betrekking tot deze activa, een van de over te dragen activa zijn. In voorkomend geval zal de koper die optreedt als de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens verwerken en is zijn privacyverklaring op de verwerking van jouw persoonsgegevens van toepassing.
 • Als we verplicht zijn jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke plicht te voldoen of om onze gebruiks- of verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden waarmee je hebt ingestemd, toe te passen of af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van L’Oréal, onze klanten of werknemers te beschermen.
 • Als je ons hiertoe toestemming hebt gegeven.
 • Of als het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen.

We kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan onze partners:

 • Indien de dienst waarvoor je je aanmeldt een co-creatie is van L’Oréal en een partner (bijvoorbeeld een co-branded app). L’Oréal en de partner zullen jouw persoonsgegevens in zo’n geval elk voor hun eigen doeleinden verwerken en jouw gegevens zullen als volgt worden verwerkt:
  • Door L’Oréal: in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
  • Door de partner die eveneens optreedt als verwerkingsverantwoordelijke: volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.
 • Indien je ermee hebt ingestemd om marketing- en commerciële berichten van een partner van L’Oréal te ontvangen via een dedicated opt-in (bijvoorbeeld via een app die door L’Oréal is ontwikkeld en aan zijn partners beschikbaar is gesteld). In dat geval worden jouw gegevens verwerkt door de partner die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en daarbij handelt volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.
 • We kunnen ondersteunende content publiceren vanuit sociale netwerken. Indien je content van sociale netwerken op onze website/apps raadpleegt, kan een cookie van zo’n sociaal netwerk op je apparaat worden opgeslagen. We raden je aan het cookiebeleid van deze sociale netwerken te lezen voor meer informatie.
 • Wanneer we Google-advertentieservices op onze websites / applicaties gebruiken, heeft Google toegang tot jouw persoonlijke gegevens en worden deze gebruikt.
  Als je meer wilt weten over hoe Google jouw persoonlijke gegevens in deze context gebruikt, raadpleeg je het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google die van toepassing zijn op deze services en de gegevensverwerking.

Informatie die Facebook verzamelt en met ons deelt

Alle Facebook-functies en -services die beschikbaar zijn op onze website / app vallen onder het privacybeleid van Facebook, waarin je meer informatie kunt vinden over jouw privacy rechten en Configuratie opties.

Bij gebruik van onze website / applicatie is het mogelijk om:

 • Je aan te melden met je Facebook-ID. Als je dit doet, stem je ermee in om een deel van jouw openbare profielinformatie met ons te delen.
 • De sociale plug-ins van Facebook te gebruiken, zoals het "liken" of "delen" van onze content op het Facebook-platform;
 • Cookies van deze onze website / applicatie te accepteren (ook aangeduid als "Facebook Pixel") die ons helpen jouw activiteiten te begrijpen, waaronder informatie over jouw apparaat, hoe je onze diensten gebruikt, de aankopen die je doet en de advertenties die je ziet, ongeacht of je een Facebook-account hebt of bent aangemeld bij Facebook.
  Wanneer je deze Facebook-functies gebruikt, verzamelen we gegevens die ons helpen om:
 • Advertenties te tonen die je mogelijk interesseren op Facebook (of op Instagram, Messenger of een andere Facebook-service);
 • De effectiviteit van onze website / applicatie en onze advertenties te meten en analyseren.

We kunnen ook de persoonlijke informatie gebruiken die je op onze site / applicatie hebt achtergelaten (zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, geslacht en telefoonnummer) om je te identificeren op Facebook. (of Instagram, Messenger of een andere Facebook-service) om zodat we advertenties kunnen tonen die nog relevanter zijn voor jou. Tijdens dit proces, zal Facebook jouw persoonlijke informatie niet delen en deze snel verwijderen zodra het matching-proces is voltooid.


We bieden jouw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.

Waar slaan we jouw persoonsgegevens op?

De gegevens die we van je verzamelen kunnen worden doorgegeven aan, ingezien vanuit en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER opereren en werk uitvoeren voor ons of voor een van onze serviceproviders.

L’Oréal geeft persoonsgegevens buiten de EER uitsluitend door op een veilige en rechtmatige wijze. Sommige landen hebben geen wetgeving die het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens reguleert, daarom nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat derden de toezeggingen in deze Verklaring nakomen. Deze maatregelen betreffen bijvoorbeeld het beoordelen van de privacy- en beveiligingsstandaarden van derden en/of het sluiten van passende overeenkomsten (op basis van het door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontract dat hier beschikbaar is).

Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens hieronder (onder het kopje “Contact”).

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens in ons bezit hebben, om in jouw behoeften te voorzien, of om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

We hanteren de volgende criteria om de bewaartermijn van jouw gegevens vast te stellen:

 • Indien je producten en diensten aanschaft, bewaren we jouw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie tussen ons voortduurt;
 • Indien je deelneemt aan een kortingsactie, bewaren we jouw persoonsgegevens zolang de kortingsactie voortduurt;
 • Indien je contact met ons opneemt om een vraag te stellen, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om jouw vraag te verwerken;
 • Indien je een account aanmaakt, bewaren we jouw persoonsgegevens totdat jij ons verzoekt deze te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
 • Indien je toestemming hebt gegeven voor direct marketing, bewaren we jouw persoonsgegevens totdat je zich afmeldt of ons verzoekt jouw gegevens te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
 • Indien er cookies op je computer worden geplaatst, bewaren we die zolang als nodig is om hun doelen te behalen (bijv. gedurende een sessie voor winkelmandcookies of session ID-cookies) en gedurende een periode die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren.

We kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaren om aan onze wettelijke of reglementaire plichten te voldoen, en om ons in staat te stellen onze rechten te beheren (bijvoorbeeld om onze vorderingen in te stellen bij een rechtbank) of voor statistische of historische doeleinden.

Zodra we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen en archieven verwijderd of geanonimiseerd zodat je identiteit er niet langer uit kan worden herleid.

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

We streven ernaar jouw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te doen. We leggen betrouwbare derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

We doen altijd ons best om jouw persoonsgegevens te beschermen en maken, zodra we jouw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is, kunnen we de veiligheid van jouw gegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen. Elke verzending is daarom voor je eigen risico.

Onze websites en apps kunnen af en toe links bevatten naar en vanaf de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Stel je op de hoogte van dit beleid voordat je persoonsgegevens op deze websites plaatst.

Misschien bieden we je de mogelijkheid om gebruik te maken van jouw social media login. Als je dit doet, bedenk dan dat je jouw profielgegevens met ons deelt, afhankelijk van de instellingen van jouw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat je weet hoe jouw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

Social media en door gebruikers gegenereerde content

Op sommige van onze websites en apps kunnen gebruikers hun eigen content plaatsen. Vergeet niet dat content die op een van onze social media platforms wordt plaatst, door iedereen kan worden bekeken. Wees daarom voorzichtig als je bepaalde persoonsgegevens verstrekt zoals financiële gegevens of adresgegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van andere mensen wanneer jij persoonsgegevens op een van onze social media platforms plaatst en we raden je aan dit soort informatie niet de delen.JE RECHTEN EN KEUZES


L’Oréal respecteert je recht op privacy: het is belangrijk dat je controle hebt over jouw persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten:

Je rechten Wat houdt dit in?

Recht op informatie

Je hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, en over je rechten. Dat is de reden waarom we de informatie in deze Verklaring aan je verstrekken.

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die we over jou hebben (behoudens bepaalde beperkingen).

We kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de administratieve kosten om de informatie te verstrekken.

Verzoeken die kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief van aard zijn, kunnen worden geweigerd.

Als je dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht op correctie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Als je dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder. Als je een account hebt dan is het misschien eenvoudiger om jouw gegevens zelf aan te passen via de functie “My Account”.

Recht op uitwissing/recht om vergeten te worden

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat dit geen absoluut recht is, aangezien we wettelijke of legitieme gronden kunnen hebben om jouw persoonsgegevens te bewaren.

Als je wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, waaronder tegen profilering

Je kunt zich op elk moment afmelden voor onze directmarketingberichten.

De eenvoudigste manier om dit te doen is door op de link “afmelden” te klikken in een e-mail of bericht dat wij naar je sturen. En anders kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Als je bezwaar wilt maken tegen profilering, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht om op elk moment jouw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking op basis van toestemming

Je kunt je toestemming voor het door ons verwerken van jouw gegevens intrekken indien deze verwerking gebaseerd is op toestemming. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van jou en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van je gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op toestemming.

Als je bezwaar wilt maken om je toestemming in te trekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen

Je kunt zich op elk moment verzetten tegen het door ons verwerken van jouw gegevens indien deze verwerking gebaseerd is op het legitieme belang. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van je en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van jouw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op legitieme belangen.

Als je dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

Je hebt het recht om contact op te nemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in jouw land om een klacht in te dienen tegen de gegevensbeschermings- en privacypraktijken van L’Oréal.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder voordat je een klacht indient bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om gegevens van onze database te verplaatsen, te kopiëren of te verzenden naar een andere database. Dit geldt uitsluitend voor gegevens die je hebt verstrekt, als de verwerking gebaseerd is op een overeenkomst of op je toestemming, en als de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van jou en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van jouw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op de uitvoering van een overeenkomst of op toestemming.

Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht op beperking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken. Dit recht houdt in dat de verwerking van jouw gegevens door ons beperkt wordt, zodat we de gegevens kunnen bewaren maar ze niet kunnen gebruiken of verder verwerken. Dit recht is van toepassing in een gering aantal omstandigheden als vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene (d.w.z. door jou), gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene (d.w.z. jij) verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. L’Oréal) heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene (d.w.z. jij) heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op basis van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als je een verzoek tot beperking wilt indienen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Recht om cookies uit te schakelen

Je hebt het recht om cookies uit te schakelen. De standaardinstelling van internetbrowsers is meestal om cookies te accepteren, maar je kunt dit eenvoudig aanpassen door je browserinstellingen te wijzigen.

Veel cookies worden gebruikt om de bruikbaarheid of functionaliteit van websites/apps te vergroten; door cookies uit te schakelen kun je misschien bepaalde delen van onze websites/apps als vermeld in de betreffende cookietabel, niet meer gebruiken.

Als je cookies wilt beperken of alle cookies wilt blokkeren die worden geplaatst door onze websites/apps (waardoor je misschien bepaalde delen van de website niet meer kunt gebruiken) of door andere websites/apps, dan kun je dit doen door middel van je browserinstellingen. In de helpfunctie van je browser kun je nagaan hoe dit moet. Kijk voor meer informatie op de volgende links: https://www.aboutcookies.org/.

We kunnen je om een identiteitsbewijs vragen voordat we jouw verzoek in behandeling nemen.CONTACT


Mocht je vragen hebben of zich zorgen maken over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens gebruiken, of als je een van jouw hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of stuur een brief naar

 • L’Oréal Belgilux N.V.
 • Keizer Karellaan 584
 • 1082 Brussel
 • België
Oriëntatie van bericht
Draai je apparaat voor de beste ervaring

Powered by Powered By OneLink